En utbildande semester

Till trots att Sri Lanka är ett fattigt land har man fri tand och sjukvård.
Specialistvården bedrivs på en hög nivå men medel och strukturer saknas i den allmänna och preventiva vården. Behoven av att täcka luckorna i den sociala välfärden är stora och litar mycket till välgörenhet och socialt entreprenörskap.

TR har etablerade kontakter inom den akademiska världen inom tandvård/sjukvård i Sri Lanka och kan i detta erbjuda studieresor till de mest utvecklade utbildningssjukhusen för läkare/tandläkare mm.
Vi har samtidigt stort engagemang i Sociala projekt (arbete, familj, skola) med tillgång till 1000tals familjer och kan långsiktigt erbjuda kombinerade aktiviteter/studieresor som både ger inblick, helhet och perspektiv men som också bidrar till att skapa relationer, kompetensöverföring mm som bidrar till att luckorna i den sociala välfärden tätas.