TRAVELRESEARCH STÖTTAR…..

Efter att ha bott i Sri Lanka en längre tid har vi fått en klar bild av hur människor i Sri Lanka lever och hur deras vardag ser ut. Landets befolkning har mer eller mindre tagit emot oss med öppna armar och verkligen fått oss att känna oss välkomna, det finns en anledning varför Sri Lankaner kallas för ”det leende folket”. Men bakom dessa leenden gömmer det sig såklart mycket fattigdom och det finns många som förtjänar en bättre levnadsstandard än vad dom i dagsläget har. Vi kan inte hjälpa hela Sri Lankas befolkning, men vi vill gärna göra vad vi kan för att hjälpa, stötta och bidra till Sri Lanka som land och dess lokalbefolkning.

Vi spenderade nästan ett år av research i Sri Lanka för att lära oss landet och kulturen, för att knyta nätverk samt att involvera oss på olika nivåer.
Vår modell har därefter varit att söka upp sociala projekt och mot dem knyta band med skolor som har intresse av både turism och speciella frågor inom samhällsutveckling för arbete i utvecklingsprojekt (trainee / volontär). Genom att placera ungdomar från Sverige i direkt projektarbete kommer vi projekten nära och vi kan aktivt vara med och bidra, varje dag. På så vis skapar vi samarbete mellan Sri Lanka och Sverige, öppnar upp möjligheter för studenter att delta i spännande projekt i linje med deras utbildning samtidigt som vi är med och stöttar och utvecklar Sri lanka i den utsträckning vi kan.
Tanken är att även du ska vara med att påverka.

 

SELYN- PROJECT

Selyn, SriLankas enda Fairtrade Certifierade företag hjälper kvinnor till arbete inom textilproduktion. I ett socialt program med utbildning i entreprenörskap, finansiellt stöd och stödstrukturer hjälper man kvinnorna att starta eget och samverka i Selyns nätverk för att kunna stanna på orten och på så vis försörja familjen. Verksamheten sysselsätter idag mer än 1000 kvinnor. Företaget beskriver sig själva som mer än ett hantverksföretag, de är ett Sri lankanst samhälle, där de ständigt arbetar för att människor ska kunna stå på egna ben. TR jobbar nära Selyn i detta projekt med bland annat utbildning och har även varit delaktiga i etableringen av en endags attraktion där utvalda turister får åka på en rundtur i verksamheten i Kurunegala och besöka själva produktionskedjan vilket sker i olika steg ute på landsbygden. Det är allt från färgning av garn där de arbetar med absolut rena färganläggningar, där ”restprodukterna” bland annat används som gödning till odlingar som hjälper till att förse byn med frukt och grönsaker. De har även möjlighet att besöka kvinnorna som väver tygerna samt fabriken där produkterna färdigställs. (Läs mer under Selyn- Fair Trade Experience) I anslutning till detta finns även ett dagis där de arbetande kvinnorna har möjlighet att lämna sina barn under sin arbetsdag, De färdiga produkterna säljs i deras showrooms som de har på ett flertal ställen runtom i landet.